Signali i sistemi I Kolokvijum 2022/2023

SIGNALI I SISTEMI

I Kolokvijum iz Signala i sistema je zakazan za cetvrtak 24.11.2022. u 9h u K1.

Kolokvijum traje 2h.

Popravnog kolokvijuma nece biti i studenti koji poloze I Kolokvijum sticu pravo da izadju na II Kolokvijum.

Gradivo za I Kolokvijum je svo gradivo koje ce biti predjeno do Kolokvijuma zakljucno sa ovom nedeljom.


Predmetni nastavnici
Predmetni asistent 

Dodatne informacije