OSNOVI ELEKTRONIKE, K1 2022-2023, RASPORED

Raspored za prvi kolokvijum iz Osnova elektronike, petak, 16.12.2022., 16.30-18.30

Modul Broj prijavljenih Sala
UPS 51 K1
ELK 23 K4
EKM 31 K4
EEN 10 K1
KIT-T 3 K1
Total 118

Napomena:
Kolokvijum traje 2 sata.
Prvo se prozivaju studenti koji su se prijavili putem ankete na platformi MS Teams.
Višak studenata (ili oni koji se nisu prijavili a ipak su izašli) idu u K1.
Ako se K1 popuni ići u K2.

 

 

 

Dodatne informacije