Назив: Извори напона напајања
Шифра предмета: 3ОЕЕ8Б03, 3ОEП8А02, 3ОЕУ8А09
ЕСПБ: 5
Предавачи: 

Проф. др Драган Манчић

Доц. др Игор Јовановић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Предавања

 • Врсте напајања.
 • Линеарни извори напона напајања.
 • Директни претварачи.
 • Претварачи са изолацијом.
 • Начини управљања код прекидачких извора.
 • Системи напајања.
 • Централизована и децентрализована напајања.
 • Уземљивање система.
 • Напонски баланс.
 • Системи беспрекидног напајања (СБН).
 • Елементи система.
 • Батерије и акумулатори.
 • Начини извођења.
 • Начини регулације и управљања.

Вежбе

 • Линеарни регулатор напона.
 • Прекидачки регулатор напона.
 • Прекидачки flyback извор напона напајања.
 • Прекидачки полумостни извор напона напајања.
 • Систем беспрекидног напајања.

Литература

 • A. Pressman, K.Billings, T.Morey, „Switching Power Supply Design“, McGraw-Hill, 2009.
 • R.W.Erickson, D.Maksimovic, „Fundamentals of Power Electronics, Third Edition“, Springer, 2020.
 • S.Maniktala, „Switching Power Supply Design and Optimization“, McGraw-Hill, 2014.
 • S.M.Sandler, „Switched-Mode Power Supply Simulation with SPICE“, Faraday Press, 2018.
 • L.A.Kumar, A.Kalaiarasi, Y.U.Maheswari, “Power Electronics with MATLAB”, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

Напомене