Назив: Микроконтролери
Шифра предмета: 3ОЕЕ6О02
ЕСПБ: 6
Предавачи:

  • Доц. др Горан С. Николић
  • Мастер. инж. Јелена Недељковић

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

[Линк ка додатним информацијама]

Предавања

Вежбе

Литература

Напомене