Назив: Мултимедијални системи
Шифрe предмета: 3ОЕЕ4О05, 2ОЕЕ6О03
ЕСПБ: 6
Предавачи: Проф. др Саша В. Николић, Доц. др Стевица Цветковић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Предавања

Вежбе

Литература

  • Parag Havaldar and Gérard Medioni Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices, 2010
  • Shi Yun Q. Image and video compression for multimedia engineering: fundamentals, algorithms, and standards, 2nd edition, CRC Press, 2008.
  • Miodrag Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.