Назив: Обрада видео сигнала
ЕСПБ: 6
Предавачи:
– Проф. др Саша В. Николић
– Доц. др Стевица Цветковић (stevica.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs)


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Материјал за вежбе и предавања

Литература

  • Oge Marques, „Practical Image and Video processing using Matlab,“ 2011.

Корисни материјали