Назив предмета: Основи Електронике

Предавачи:

 • Проф. др Марко Димитријевић
  • Модул: Електроника (ЕЛК)
 • Доц. др Срђан Ђорђевић
  • Модул: Електроенергетика (ЕЕН)
  • Шифра предмета: 2ОЕП3О03, 3ОЕП3А01
 • Доц. др Дејан Мирковић
  • Модули: Телекомуникације (ТЕЛ), Комуникације и Инфорамционе Технологије (КИТ)
  • Шифра предмета: 2ОЕТ3О01 (ТЕЛ), 3ОЕК3А02 (КИТ)

Асистенти:


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Modul EKM i US – prof dr. Miljana Milić


Modul Elektronika – prof. dr Marko Dimitrijević

PDF fajlovi za predavanja:

Video snimci predavanja:


Модул Електроенергетика

PDF fajlovi sa predavanja:

Fajlovi sa računskih vežbi:

 


Мoдул КИТ (ТЕЛ)

 • Кратак преглед тема покривених овим крусом може се погледати у књизи предмета.
 • Линк MS Teams канала за комуникацију са предметним наставником је Основи Електронике (3ОЕК3А02, КИТ)
 • Материјал за припрему испита налази се на горе поменутом MS Teams каналу.

Приручник за рачунске вежбе: Priručnik

Бланкети из претходних испитних рокова:

Испитна питања:


Лабораторијске вежбе