Назив: Основи енергетске електронике
Шифра предмета: 3ОЕЕ6О03, 3ОЕП6О02, 3ОЕУ6Б05
ЕСПБ: 6
Предавачи: 

Проф. др Драган Манчић

Доц. др Игор Јовановић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Предавања

 • Увод у енергетску електронику.
 • Електронске енергетске компоненте (диода, биполарни транзистор, тиристор, MOSFET, IGBT).
 • Техника примене енергетских компонената (хлађење, заштита, групни рад компонената).
 • Основна кола са диодама и тиристорима.
 • Контролери наизменичног напона.
 • Природна и принудна комутација.
 • Нерегулисани извори једносмерног напона напајања (диодни исправљачи).

Вежбе

 • Основна кола енергетске електронике.
 • Једнофазни регулатор напона.
 • Трофазни регулатор напона.
 • Једнофазни диодни исправљач.
 • Трофазни диодни исправљач.

Литература

 • М.Радмановић, Д.Манчић, „Збирка задатака из енергетске електронике“, Електронски факултет, Ниш, 1995.
 • N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, „Power electronics: Converters, Applications, and Design“, John Wiley & Sons., New York, 2007.
 • M.H.Rashid, „Power Electronics Handbook“, Elsevier Science, 2017.
 • L.A.Kumar, A.Kalaiarasi, Y.U.Maheswari, “Power Electronics with MATLAB”, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

Напомене