Predavanje o digitalizaciji u OŠ „Njegoš“

Dana 27. februara 2024. godine u prostorijama Osnovne škole „Njegoš“ dr Nikola Stojanović sa Elektronskog fakulteta je učenicima šestog razreda održao predavanje na temu digitalizacije nacionalnih dobara. Predavanje je održano na poziv nastavnika istorije Saše Rajkovića, a povodom nastavne jedinice Srednji vek koju učenici obrađuju u školi. Učenici su pokazali veliko interesovanje za ovo predavanje.