Preuzimanje potpisanih indeksa, Uvod u elektroniku

Indeksi sa upisanim ocenama se mogu preuzeti u petak, 28.06.2024. godine u kabinetu 321 u terminima:

 

10:00     19387 – 19611

10:15     19613 – 19715

10:30     19718 – 19801

10:45     19802 – 19898

11:00     19900 – 20048

 

Studenti koji nisu predali indeks za upis ocene, mogu da upišu ocenu u petak 28.06.2024. godine u kabinetu 321 u 12:00 sati.

 

Predmetni nastavnik,

prof. dr Marko Dimitrijević