Назив: Програмирање мобилних уређаја
Шифра предмета: 3ОЕЕ7Ц02
ЕСПБ: 5
Предавач: Доц. др Милица Јовановић, лаб. 1ж.


ПРОГРАМИРАЊЕ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА

Настава:

 1. Увод
 2. Android studio
 3. Layout-и (уколико се у неком  тренутку појави грешка која захтева API 34, измените ову вредност у  gradleScripts->build.gradle.kts(Module:app), тако да стоји : compileSdk = 34)
 4. Навигација
 5. Животни циклус активности и фрагмената
 6. APP Architecture(UI)
 7. APP Architecture(persistance)
 8. RecyclerView
 9. Повезивање  на  internet
 10. Пројекат

Студенти:

  1 2 3 4 5 6 Пројекат Zbir Ocena
18394 100 100 100 100 100 100 300 900 10
18161 100 100 100 100 100 100 8
19038 100 100 100 100 100 100 8
18305 100 100 100 100 100 130 280 910 10

Литература:

 • N. Smith, „Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 u jednoj knjizi“ Kompjuter biblioteka, 2018.
 • B. Sills, B.Gardner, K. Marsicano and C. Stewart, „Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide“, Big Nerd Ranch LLC, 5th edition, 2022.
 • A. Bailey, C. Stewart, D. Greenhalgh, and J. Skeen, „Kotlin Programming: The Big Nerd Ranch Guide“, Big Nerd Ranch LLC, 2rd edition, 2021.

Напомене: