Назив: Програмирање мобилних уређаја
Шифра предмета: 3ОЕЕ7Ц02
ЕСПБ: 5
Предавач: Доц. др Милица Јовановић, лаб. 1ж.


ПРОГРАМИРАЊЕ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА

Настава:

  1. Увод
  2. Android studio
  3. Layout-и (уколико се у неком  тренутку појави грешка која захтева API 34, измените ову вредност у  gradleScripts->build.gradle.kts(Module:app), тако да стоји : compileSdk = 34)
  4. Навигација
  5. Животни циклус активности и фрагмената

Студенти:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zbir Ispit L.V. Ispit*0. Ukupno Ocena
Сандра Станковић 18394 100 100
Алекса Ерњаковић 18161 100
Милан Величковић 19038 100 100
Вељко Николић 18305 100

Литература:

  • N. Smith, „Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 u jednoj knjizi“ Kompjuter biblioteka, 2018.
  • B. Sills, B.Gardner, K. Marsicano and C. Stewart, „Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide“, Big Nerd Ranch LLC, 5th edition, 2022.
  • A. Bailey, C. Stewart, D. Greenhalgh, and J. Skeen, „Kotlin Programming: The Big Nerd Ranch Guide“, Big Nerd Ranch LLC, 2rd edition, 2021.

Напомене: