Назив: Пројектовање аналогних интегрисаних кола (ПАИК)
Шифра предмета: 3ОЕЕ6Б02
ЕСПБ: 5
Предавачи: Доц. др Дејан Мирковић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Кратак преглед тема покривених овим крусом може се погледати у књизи предмета.

Линк MS Teams канала за комуникацију са предметним наставником је ПАИК (3ОЕЕ6Б02, 2ОЕЕ7Е03)

Материјал за припрему испита налази се на горе поменутом MS Teams каналу.