Назив: Пројектовање дигиталних интегрисаних кола (ПДИК)
Шифра предмета: 3OEE6О04
ЕСПБ: 6
Предавачи:


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

[Линк ка додатним информацијама]

Литература

  • Бранко Л. Докић, Предраг М. Петковић. Анализа и пројектовање CMOS Дигиталних Интегрисаних Кола, Академска мисао Београд, 2017.
  • Jan M. Rabaey, Anantha P. Chandrakasan, and Borivoje Nikolić. Digital integrated circuits: a design perspective. Vol. 2. Englewood Cliffs: Prentice hall, 2002.
  • Neil HE Weste and David Harris. CMOS VLSI design: a circuits and systems perspective. Pearson Education India, 2015