Назив: Основи…
Шифра предмета: 3OEE3__
ЕСПБ: 6
Предавачи: Доц. др Борисав Д. Јовановић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

[Линк ка додатним информацијама]

Предавања

 • VLSI технологија. Структура VLSI система. Пројектовање VLSI архитектуре.
 • Синтеза кола на високом нивоу, синтеза на RTL нивоу. Пројектовање брзих сабирача.
 • Пројектовање множача на RTL нивоу. Пројектовање интегрисаног система на бази коришћења IP блокова. Пројектовање VLSI кола микропроцесора. Подела архитектуре на контролер и стазу података.
 • Имплементација микроинструкција. Пројектовање подсистема стазе података.
 • Временска ограничења код синхроних кола. Тактни сигнал. Setup, hold временска ограничења, минимални тактни период. Позитивни, негативни Skew и Јitter. Пројектовање стабла такта. Bремеска услољеност код асинхроних кола.
 • Пренос података код асинхроних кола: двофазни и четворофазни Handshake протокол. Пројектовање водова интегрисаног кола за напајање и масу.
 • Пројектовање кола за малу потрошњу. Извори потрошње VLSI кола, динамичка, статичка потрошња. Извори цурећих струја VLSI кола. Стратегија за малу потрошњу на нивоу архитектуре кола. Гејтовање такта. Технике за искључивање напона напајања неактивних кола.

Вежбе

 • Знање стечено на предавањима студенти продубљују стичући вештину пројектовања уз примену алата за аутоматско пројектовање интегрисаних кола.
 • Израдом комплетне документације о самосталном пројекту интегрисаног кола, стичу и вештину формирања извештаја о реализованом задатку.
 • Пројекти интегрисаног кола: 16-битни Carry Look Ahead сабирач, коло множача заснована на комбинационим колима, секвенцијални Booth-ов множач, секвенцијални Shift/Add множач.
 • Пројектовање VLSI кола IIR филтра. Спецификација временских ограничења у савременим алатима за имплементацију кола.
 • Практично Back-end пројектовање интегрисаног кола: размештај, рутирање веза, пројектовање стабла такта употребом модерних алата. Логичка верификација лејаута.
 • Пројектовање једноставног RISC микропроцесора до израде лејаута.

Литература

Projektovanje_VLSI_01-protected

Projektovanje_VLSI_02-protected

Projektovanje_VLSI_03-protected

Projektovanje_VLSI_04_protected

Projektovanje_VLSI_05_protected

Projektovanje_VLSI_06_protected

Projektovanje_VLSI_07_protected

Projektovanje_VLSI_08_protected

Projektovanje_VLSI_09_protected

Projektovanje_VLSI_10_protected

Напомене

spisak_zadataka3

spisak_zadataka4

Ispitna pitanja_2023

Ispitna pitanja_2023_updated