Назив: Рачунарске мреже
Шифра предмета: 3ОЕЕ5О02
ЕСПБ: 6
Предавачи:

  • Проф. др Татјана Р. Николић
  • Мастер. инж. Јелена Недељковић

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

[Линк ка додатним информацијама]

Предавања

Вежбе

Литература

Напомене