Rezultati 2. kolokvijuma i ispita u junskom roku, Uvod u elektroniku

Rezultati drugog kolokvijuma i ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanih 20.06.2024. su:

Rezultati 2. kolokvijuma i konačne ocene

Rezultati ispita, junski ispitni rok

Pregled radova je u utorak, 25.06.2024. godine u 09:00 sati u kabinetu 322.

Ispitne prijave i indeksi za upis ocena se mogu predati u utorak, 25.06.2024. godine u 11:00 sati u kabinetu 321. Termin za preuzimanje potpisanih indeksa će biti objavljen naknadno.

Studenti koji upisuju ocenu ne moraju lično da dolaze, popunjenu ispitnu prijavu može da donese i drugo lice. Indeks se može doneti naknadno. Lično moraju da dođu samo studenti koji žele da vide rad ili imaju primedbu na dobijenu ocenu.

Svi studenti koji žele da upišu ocene su dužni da dostave ispitne prijave. Ukoliko student nije u mogućnosti da dođe u zakazan termin za upis ocene, dužan je da se pre zakazanog termina javi predmetnom nastavniku. Naknadni upis, nakon zakazanog ili dogovorenog termina neće biti moguć.

Studenti koji upisuju ocenu, osim ličnih podataka treba da unesu sledeće podatke u ispitnu prijavu:

Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo

Modul: /prazno/

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Predmet: Uvod u elektroniku

Nastavnik: Marko Dimitrijević

 

Podaci koji se upisuju u indeks:

Predmet: Uvod u elektroniku

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Izborni/obavezni: O

ESPB: 4

 

Predmetni nastavnik,

prof. dr Marko Dimitrijević