Rezultati I Kolokvijuma iz predmeta Digitalna obrada signala

Rezultati I Kolokvijuma, iz predmeta Digitalna obrada signala održanog 12.04.2024., su dati u nastavku.

DOS-I KOL-12.04.2024.

Pregled radova biće u utorak u 12h u kabinetu broj 2.

Studenti koji imaju više od 50 poena su stekli pravo da izađu i na II Kolokvijum. Popravnih kolokvijuma neće biti.

Konačan broj poena na pismenom delu ispita, za studente koji polažu ispit preko Kolokvijuma, biće računat kao aritmetička sredina poena sa oba Kolokvijuma. (I+II)/2

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent