Rezultati II Kolokvijuma iz Digitalne obrade signala

Rezultati II Kolokvijuma, iz predmeta Digitalna obrada signala održanog 31.05.2024., su dati u nastavku.

DOS-II KOL-31.05.2024.

Konačan broj poena na pismenom delu ispita, za studente koji su polagali ispit preko Kolokvijuma, računat je kao aritmetička sredina poena sa oba Kolokvijuma. (I+II)/2

Pregled radova biće u petak 07.06.2024. u 13:15h u kabinetu broj 2.

Usmeni deo ispita za sve studente bice odrzan nakon pismenog dela ispita u Junskom ispitnom roku (posle 21.06.). Obavestenje ce naknadno biti objavljeno.

 

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent