Rezultati ispita Digitalna obrada signala-Decembarski ispitni rok 2023

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Digitalna obrada signala održanog 02.12.2023. u Decembarskom ispitnom roku su dati u nastavku:

18952 Predrag Stošić 85 poena

Student je položio pismeni deo ispita i poziva se na usmeni deo ispita koji ce biti održan u četvrtak u 11h u kabinetu broj 7.  Student može pogledati svoj rad u utorak 05.12.2023. u 14h u kabinet broj 2.

 

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent