Rezultati ispita iz Osnova elektronike (2OEE3O01, 2OEP3O03) – aprilski ispitni rok

Rezultati usmenog dela ispita i konačne ocene iz Osnova elektronike (2OEE3O01, 2OEP3O03 – smer Elektronika) u aprilskom ispitnom roku su:

br Indeks Ime i prezime Zadaci Pitanja Ukupno Ocena
1 2 3 4 5
1 19123 Marko Živković 83 15 15 10 20 20 80 82 9 (devet)
2 19142 Mladen Janković 98 20 10 20 5 10 65 82 9 (devet)
3 19310 Nikola Petković 92 20 5 20 20 5 70 81 9 (devet)
4 19357 Danilo Smiljić 74 20 20 15 20 0 75 75 8 (osam)
5 19179 Danijela Kostić 79 20 15 15 10 5 65 72 8 (osam)
6 19272 Branko Musić 85 20 16 20 0 0 56 71 8 (osam)
7 19323 Marko Popović 58 15 20 20 15 10 80 69 7 (sedam)
8 19131 Veljko Ilić 60 20 15 20 20 0 75 68 7 (sedam)
9 19295 Miljana Nikolov 65 0 15 20 20 5 60 63 7 (sedam)
10 19460 Mladen Cvetković 74 15 10 15 10 0 50 62 7 (sedam)
11 19085 Pavle Vidojević 55 0 20 20 5 5 50 53 6 (šest)
12 17893 Stefan Radović 48 20 10 15 10 0 55 52 6 (šest)
13 18706 Danijela Jocić 47 20 0 0 20 15 55 51 6 (šest)
14 19327 Mateja Radojević 62 0 0 0 0 0 0   Nije položio
15 19314 Ivana Petrović 40 10 5 0 0 0 15   Nije položila
16 18101 Anđela Vasković 40 0 0 0 0 0 0   Nije položila

 

Pregled radova i upis ocena je u četvrtak, 04.04.2024. u 12:00 u kabinetu 322.

 

Predmetni nastavnik,

prof. dr Marko Dimitrijević