Rezultati ispita iz Osnova elektronike (2OEE3O01, 2OEP3O03) u januarskom ispitnom roku

Indeks

Ime i prezime

Zadaci

Pitanja

Ukupno Ocena
1 2 3 4 5
1

19056

Mihajlo Blagojević

94

20 20 20 20 20 100 96 10 (deset)
2

17995

Aleksandra Stojković 92 20 20 20 20 80 86 9 (devet)
3 18084 Bogdana Bogdanović 69 20 20 20 20 20 100 85 9 (devet)
4 19155 Vasilija Jovanović 85 20 0 20 20 20 80 83 9 (devet)
5 19209 Sofija Marinković 62 20 20 10 15 65 64 7 (sedam)
6 16863 Uroš Simonović 62 20 20 10 10 60 61 7 (sedam)
7 17893 Stefan Radović 47 20 0 0 0 20 34 nije položio

 

Pregled radova i upis ocena je u sredu, 31.01.2024. u 12:00 u kabinetu 321.

Predmetni nastavnik,

prof. dr Marko Dimitrijević