Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku (3ОЕЗ2О05), aprilski ispitni rok

Rešenja zadataka sa ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 26.03.2024. su:

Rešenja zadataka i odgovori napitanja

 

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 26.03.2024. su:

Rezultati ispita

 

Pregled radova je u četvrtak, 28.03.2024. godine u 11:00 sati u kabinetu 322.

 

Studenti koji upisuju ocenu, osim ličnih podataka treba da unesu sledeće podatke u ispitnu prijavu:

 

Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo

Modul: /prazno/

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Predmet: Uvod u elektroniku

Nastavnik: Dragan Mančić (za studente grupa A i B), Marko Dimitrijević (za studente grupe C)

 

Podaci koji se upisuju u indeks:

Predmet: Uvod u elektroniku

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Izborni/obavezni: O

ESPB: 4

 

Predmetni nastavnici,

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Marko Dimitrijević