Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, ispitni rok jun II

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 02.07.2024. su:

Rezultati ispita

Rešenja zadataka i odgovori na pitanja sa ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 02.07.2024. su:

Rešenja zadataka i odgovori na pitanja

 

Pregled radova je u utorak, 09.07.2024. godine u 10:00 sati u kabinetu 322.

Ispitne prijave i indeksi za upis ocena se mogu predati u utorak, 09.07.2024. godine u 11:00 sati u kabinetu 321.

Studenti koji upisuju ocenu ne moraju lično da dolaze, popunjenu ispitnu prijavu može da donese i drugo lice. Indeks se može doneti naknadno. Lično moraju da dođu samo studenti koji žele da vide rad ili imaju primedbu na dobijenu ocenu.

 

Svi studenti koji žele da upišu ocene su dužni da dostave ispitne prijave. Ukoliko student nije u mogućnosti da dođe u zakazan termin, dužan je da se javi predmetnom nastavniku. Naknadni upis, nakon zakazanog ili dogovorenog termina neće biti moguć.

 

Studenti koji upisuju ocenu, osim ličnih podataka treba da unesu sledeće podatke u ispitnu prijavu:

Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo

Modul: /prazno/

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Predmet: Uvod u elektroniku

Nastavnik: Dragan Mančić (za studente grupa A i B), Marko Dimitrijević (za studente grupe C)

 

Podaci koji se upisuju u indeks:

Predmet: Uvod u elektroniku

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Izborni/obavezni: O

ESPB: 4

 

Indeksi sa upisanim ocenama se mogu preuzeti u sredu, 10.07.2024. godine u kabinetu 321 u terminima:

 

10:00     19158 – 19787

10:30     19788 – 20033

 

Predmetni nastavnici,

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Marko Dimitrijević