Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 30.09.2021

Rešenja zadataka i odgovori na pitanja sa ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 30.09.2023. su

Rešenja zadataka i odgovori na pitanja

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 30.09.2021. su:

Rezultati ispita

Pregled radova je u utorak, 03.10.2023. godine u 12:00 sati u kabinetu 323.

Ispitne prijave i indeksi za upis ocena se mogu predati u utorak, 03.10.2023. godine u 12:30 sati u kabinetu 322.

Studenti koji upisuju ocenu ne moraju lično da dolaze, popunjenu ispitnu prijavu može da donese i drugo lice. Indeks se može doneti naknadno. Lično moraju da dođu samo studenti koji žele da vide rad ili imaju primedbu na dobijenu ocenu.

 

Studenti koji upisuju ocenu, osim ličnih podataka treba da unesu sledeće podatke u ispitnu prijavu:

Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo

Modul: /prazno/

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Predmet: Uvod u elektroniku

Nastavnik: Dragan Mančić (za studente grupa A i B), Marko Dimitrijević (za studente grupe C)

 

Podaci koji se upisuju u indeks:

Predmet: Uvod u elektroniku

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Izborni/obavezni: O

ESPB: 4

Predmetni nastavnici,

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Marko Dimitrijević