Rezultati ispita, Otvoreni operativni sistemi (3MEM1A05)

Rezultati ispita iz predmeta Otvoreni operativni sistemi (3MEM1A05), održanog 25.03.2024. godine su:

 

R. br. Indeks Ime Prezime Poena Ocena
1 1600 Katarina Stojević 100 10 (deset)
2 1594 Marina Miladinović 99 10 (deset)
3 1539 Milan Pavlović 95 10 (deset)
4 1765 Nađa Cilić 94 10 (deset)
5 1744 Sava Dinić 74 8 (osam)
6 1596 Milica Petrušijević 73 8 (osam)
7 1689 Neda Miladinović 67 7 (sedam)
8 1724 Vladimir Rudić 56 6 (šest)

 

Pregled radova i upis ocena će biti u sredu, 27.03.2024. u 12:00 u kabinetu 322.

 

Predmetni nastavnik,

prof. dr Marko Dimitrijević