Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Digitalna obrada signala-JUN 2024

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Digitalna obrada signala održanog 21.06.2024. su dati u nastavku:

DOS-JUN-21.06.2024.

Gledanje radova je u utorak 25.06.2024. od 12h u kabinetu broj 2.

Usmeni deo ispita je u sredu 26.06.2024. od 9:30h u kabinetu broj 7.