Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 23.04.2024. godine

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 23.04.2024. godine su:

Rezultati 1. kolokvijuma – Uvod u elektroniku, 2024

Pregled radova će biti u utorak, 07.05.2024., od 09:00 do 11:00 sati i sredu, 08.05.2024. od 09:00 do 11:00 sati u kabinetu 322.

Studenti koji na prvom kolokvijumu imaju između 40 i 49 poena su uslovno položili. Ukupan broj poena na prvom i drugom kolokvijumu mora biti veći od 100, da bi  celokupan ispit bio položen.

 

Predmetni nastavnici,

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Marko Dimitrijević