Назив: РФ Електорника
Шифра предмета: 3ОЕЕ7О02
ЕСПБ: 6
Предавачи: Доц. др Дејан Мирковић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Кратак преглед тема покривених овим крусом може се погледати у књизи предмета.

Линк MS Teams канала за комуникацију са предметним наставником је РФ Електроника (3ОЕЕ7О02, 2ОЕЕ5О03)

Материјал за припрему испита налази се на горе поменутом MS Teams каналу.