Назив предмета: Сигнали и системи
Шифра предмета: 3OEE3__
ЕСПБ: 6
Наставници и сарадници:

  • Проф. др Саша В. Николић
  • Проф. др Горан Станчић
  • Мастер. инж. Ивана Костић

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Материјали за вежбе и предавања

Додатна литература

  • Vidosav Stojanović, Diskretne mreže i procesiranje signala, 2004.
  • Steven Karris, Signals and Systems with Matlab applications, 2003.
  • Simon Haykin, Barry Van Veen, Signals and Systems, 2003.

Матлаб упутства

Напомене