Sigurnosni IoT sistem i projektovanje RFID antena primenom veštačkih neuronskih mreža: Spoj elektronike i telekomunikacija

Krajem decembra prošle godine, u sklopu događaja Best Week 23 koji organizuje BEST, održano je zanimljivo predavanje na temu sigurnosnih IoT sistema i projektovanja RFID antena. Predavanje je bilo vođeno od strane Jelene Nedeljković, asistentkinje na Katedri za elektroniku, Ksenije Pešić, asistentkinje na Katedri za telekomunikacije i Tijane Vučković, studentkinje IV godine Elektronskog fakulteta u Nišu.

Ovo izlaganje predstavljalo je spoj teorije i praktične realizacije, a prisutni su imali priliku da se upoznaju sa složenošću sigurnosnih sistema u IoT okruženju, kao i sa inovativnim pristupima u projektovanju RFID antena primenom veštačkih neuronskih mreža.

Atmosfera tokom predavanja bila je izuzetno inspirativna. Nadamo se da će ovo predstavljati samo početak jedne plodne saradnje, da ćemo nastaviti u istom duhu i razvijati nove ideje i projekte.