Назив: Ултразвучна техника
Шифра предмета: 3МЕМ2А07
ЕСПБ: 5
Предавачи:

Проф. др Драган Манчић

Доц. др Игор Јовановић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Предавања

 • Увод у ултразвучну технику.
 • Области примене ултразвука.
 • Теоријски аспекти примене ултразвука.
 • Генерисање и простирање ултразвучних таласа.
 • Ултразвучни таласоводи и претварачи.
 • Детекција и мерење ултразвука.
 • Недеструктивно тестирање материјала.
 • Примена ултразвука у процесирању сигнала и мерењима.
 • Ултразвук у медицини.
 • Методе ултразвучног скенирања.
 • Примена снажног ултразвука.

Вежбе

 • Мерење карактеристика пиезоелектричних керамика.
 • Конструкција и мерење карактеристика ултразвучног сендвич претварача.
 • Конструкција и мерење карактеристика ултразвучне сонотроде.
 • Електронски ултразвучни генератор.
 • Систем за ултразвучно чишћење.

Литература

 • М.Радмановић, Д.Манчић, „Пројектовање и моделирање снажних ултразвучних претварача“, Електронски факултет, Ниш, 2004.
 • D.Ensminger, L.J.Bond, „Ultrasonics: Fundamentals, Technologies, and Applications“, CRC Press, 2011.
 • J.David, N.Cheeke, „Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves“, CRC Press, 2012.
 • Д.Манчић, В.Пауновић, „Примена импедансне спектроскопије за електричну карактеризацију La допиране BaTiO3-керамике“, Електронски факултет, Ниш, 2012.

Напомене