Usmeni deo ispita iz predmeta Digitalna obrada signala Jun

Usmeni deo ispita iz predmeta Digitalna obrada signala u Junskom ispitnom roku ce biti u sredu 26.06. od 09:30h u kabinetu broj 7.

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent