Usmeni deo ispita iz predmeta Digitalna obrada signala Jun

Informacija za studente koji su pismeni deo ispita polozili preko kolokvijuma:

Usmeni deo ispita, iz predmeta Digitalna obrada signala u Junskom ispitnom roku, bice odrzan u petak 21.06. od 11h u kabinetu broj 7.